Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine klarart.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVP), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). S spletno trgovino klarart.com upravlja KlarArt, oblikovanje, Klara Cerar s.p., Čevljarska ulica 9, 1230 Domžale, mat. št.: 7209932000, davčna št.: 64361721, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (prodajalec). Uporaba spletnih strani prodajalca je pogojena splošnimi pogoji poslovanja in z vsakokrat veljavnimi predpisi Republike Slovenije. S svojo registracijo oziroma oddajo spletnega naročila uporabniki (kupci) izrecno soglašajo z njihovo vsebino in vstopajo v pogodbeno razmerje s prodajalcem. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki stopijo v veljavo v trenutku oddaje spletnega naročila. Uporabnik (kupec) z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost s splošnimi pogoji. Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti uporabnika in spletne trgovine.

Opredelitev pojmov:
Uporabnik je vsaka fizična in pravna oseba, ki uporabljajo spletno trgovino »klarart.com«. Prodajalec je podjetje KlarArt, oblikovanje, Klara Cerar s.p., ki na svoji spletni strani opravlja dejavnost spletne trgovine. Artikli so izdelki, ki jih v spletni trgovini ponuja prodajalec.

Dostopnost informacij:
(povzetek zakonodaje)

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje informacije:

podatke o podjetju prodajalca (ime in sedež podjetja, matična številka),
kontaktne podatke (e-pošta, telefon),
bistvene lastnosti artiklov,
dobavljivost artiklov,
pogoje dostave artiklov,
cene artiklov,
način plačila in dostave ali način prevzema,
rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (v skladu s 43. členom ZVPot),
pojasnilo postopka s pritožbo.

Naročilo
Prodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Prodajna pogodba (prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca.

Ponudba artiklov
Vsi artikli, ki so ponujeni preko spletne trgovine klarart.com so last in del ponudbe izključno podjetja KlarArt, oblikovanje, Klara Cerar s.p.
Cene artiklov so predstavljene kot maloprodajne cene v evrski valuti EUR in ne vsebujejo stroškov pošiljanja niti DDV.

Načini plačila
Prodajalec omogoča naslednje načine plačila:
plačilo po predračunu z nakazilom preko SEPA obrazca, plačilo s spletne trgovine klarart.com preko sistema PayPal, plačilo s spletne trgovine klarart.com s kreditno kartico ali plačilo z gotovino ob osebnem prevzemu.
Prodajalec si ob posameznih naročilih pridržuje pravico zahtevati predplačilo z nakazilom na TRR prodajalca po ponudbi ali predračunu.

Rok izdelave
Rok izdelave produkta je 3-7 delovnih dni. Točni roki izdelave so odvisni od zaloge, velikosti in zahtevnosti naročila, zato kupec vse informacije o izdelavi prejme na elektronsko pošto po oddaji naročila.

Račun
Prodajalec po prejemui naročila kupcu pošlje tudi račun, in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. V primeru osebnega prevzema prejme kupec račun iz vezane knjige računov (VKR) za kupljene artikle ob njihovem prevzemu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov prodajalec ne bo upošteval.

Cene
Cene ne vsebujejo DDV, saj prodajalec ni zavezanec za DDV. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila in pogoji.

Popusti in promocijske kode
Promocijske kode prinašajo različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejene. Aktivno promocijsko kodo objavi prodajalec na način, ki odgovarja namenu marketinške akcije prodajalca. Prodajalec ne zagotavlja, da v času nakupa obstaja aktivna promocijska koda.

Promocijska koda je beseda z ali brez dodanih številk (in drugih znakov), ki jo ob nakupu izdelka ali storitve kupec vpiše v razdelku “košarica”: pod izbranimi izdelki je okence, v katerega kupec vpiše trenutno veljavno promocijsko kodo. Popust oziroma ugodnost bo upoštevana takoj zatem, razen v primeru, če bo promocijsko kodo možno uveljavljati kako drugače.

Popust je odbitek na redno ceno artikla, ki bo mogoč le v primeru različnih akcij, ki jih določi prodajalec.

Postopek nakupa
Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Prodajalec naročilo pregleda in kupcu sporoči čas dobave oziroma oddaje na pošto. Prodajalec si pridržuje pravico o prostem določanju časa dobave naročila. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave kontaktira kupca na njegov oddani kontakt.

Naročilo je odpremljeno/Naročilo je pripravljeno za prevzem
Prodajalec v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na enega izmed kontaktov na spletni strani. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni službi. V primeru osebnega prevzema (ko je artikel že pripravljen na prevzem), pa kupec prav tako svojo željo po preklicu naročila sporoči preko objavljenega uradnega kontakta prodajalca. V obeh primerih pa morebitne dodatne stroške preklica naročila nosi kupec.

Pravica do odstopa od nakupa/vračilo blaga
Potrošnik ima pravico, da v 8 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (od odstopa od nakupa).

Če se potrošnik odloči za odstop od pogodbe za artikle, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Potrošnik lahko zamenja artikel iz kompleta v primeru stvarne napake ali poškodbe artikla, zanj pa ne more zahtevati vračila kupnine. V primeru uveljavljanje garancije artikla iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.
Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano, neodprto/neuporabljeno in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Ker je embalaža sestavni del artikla, jo je ob morebitnem vračilu prav tako treba vrniti tako, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja artikla (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini).

Kupec sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artikla, kar pomeni, da kupec s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Pri vračilu artiklov, kjer je bila koriščena promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se ob vračilu ne vrnejo (vrne se vplačan znesek), plačani znesek pa se vrne na TRR kupca.

Rok odstopa od pogodbe začne teči en dan po datumu prevzema artiklov. Odstop od pogodbe kupec sporoči na e-naslov prodajalca.

Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče. Pravico do zamenjave artiklov in vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določbe ZVPot. Vračilo plačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračilo vplačila se vrne na TRR kupca.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je prilagojen njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svojih karakteristik ni primerno za vračilo.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) zavezuje spletno trgovino in kupca. V primeru, ko kupec odstopi od naročila/pogodbe, nosi po Zakonu o varstvu potrošnikov (6. odstavek, 43.č člen) vse neposredne stroške, ki nastanejo s pošiljanjem.

Pravne osebe
Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za fizične osebe, le da mora pravna oseba izbrati opcijo “račun na podjetje”. V kolikor kupec želi izstavitev računa na pravno osebo, se šteje, da sprejema Splošne pogoje poslovanja, ki veljajo za pravne osebe. Pravna oseba mora obvezno navesti razlog za odločitev glede odstopa od pogodbe. Vsi ostali pogoji poslovanja veljajo tako za fizične kot tudi za pravne osebe.

Garancija
Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira prodajalca, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Stvarna napaka
Napaka je stvarna:

1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

Za pravice in obveznosti v zvezi s stvarnimi napakami se neposredno uporabljajo določbe ZVPot in Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ).

Varovanje dostopa, zaupnost in zaščita osebnih podatkov
Prodajalec je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe spletne trgovine “klarart.com”. Prodajalec bo uporabil vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil osebne podatke uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb.

Varovanje osebnih podatkov
Prodajalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1 in GDPR. Prodajalec za čas od oddaje do izpolnitve naročila hrani naslednje podatke o uporabnikih: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s prodajalcem. Prodajalec navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno za komunikacijo s kupcem. Podatki kupca v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojih podatkov, ki jih poda ob naročilu in ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Komunikacija
Prodajalec bo s kupcem stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.

Omejitev odgovornosti
Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. kupec uporablja podatke na prodajalčevih spletnih straneh na lastno odgovornost. Prodajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi lahko kupcu nastala zaradi uporabe podatkov in/ali storitev na prodajalčevih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh prodajalca. Prodajalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri kupcu nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja. Prodajalec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji spletni strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja kupca. Prodajalec ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka v skladu z 46. členom OZ. Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih prodajalec v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Povezave na druge spletne strani

Nekatere povezave s spletnih strani prodajalca lahko vodijo na druge spletne strani, ki jih prodajalec ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Prodajalec ponuja te povezave uporabniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani prodajalca in ne pomenijo nobenih povezav med prodajalcem in upravljavci teh povezanih spletnih strani.

Pritožbe in spori
Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova prodajalca. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, bo za to pristojno sodišče v Ljubljani.

Avtorske pravice
Vse avtorske pravice na spletni strani spletne trgovine klarart.com (vključno z vsemi slikami, fotografijami, animacijami, videi, glasbo, tekstom in datotekami) so izključna lastnina prodajalca.

Končne določbe
Prodajalec lahko spreminja te splošne pogoje poslovanja brez predhodnega soglasja kupca.

Ti splošni pogoji veljajo od 2. 7. 2019